Kolejne rozmowy płacowe w Enea S.A. Co z Regulaminem Premiowania?

 Data publikacji: 26/01/2017

W dniu dzisiejszym odbyły się kolejne rozmowy płacowe z Zarządem Enea S.A., który reprezentowany był przez wiceprezesa ds. finansowych Mikołaja Franzkowiaka. Rozmowy o tyle ważne, że należy się spodziewać iż będą znacząco rzutować na politykę płacową na rok 2017 w pozostałych spółkach GK Enea.

Mimo zbliżenia stanowisk nie osiągnięto ostatecznego porozumienia. Ostatecznie stanęło na dwóch alternatywnych propozycjach, obejmujących średnią wysokość podwyżki płacy zasadniczej, premię jednorazową rekompensującą przesunięcie podwyżki płacy zasadniczej na miesiąc lipiec, wysokość nagrody na Dzień Energetyka oraz wysokość nagrody świątecznej przed świętami Bożego Narodzenia. Szczegóły w korespondencji mailowej do naszych członków oraz na naszym forum związkowym.

Termin następnego spotkania "płacowego": po feriach obowiązujących w Wielkopolsce, czyli po 12.02.2017.

Jako NSZZ "Solidarność" zarówno na poprzednim jak i na tym spotkaniu poruszyliśmy zagadnienie Regulaminu Premiowania Pracowników w Enea S.A. W listopadzie 2016r pisaliśmy w tej sprawie pismo:

Od tego czasu zapadło milczenie, mamy już 26 styczeń 2017r, nie dosyć, że sprawa Regulaminu Premiowania Pracowników w Enea S.A. na rok 2017 wciąż nie jest zatwierdzona to nawet nie został wyznaczony termin spotkania, o które wnosiliśmy powyższym pismem. Co więcej, na pismo to nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi! Jedynym pozytywnym aspektem tej sytuacji jest fakt, że od dnia 7 listopada 2016r dotarło do nas parę uwag dotyczących Regulaminu w kształcie z roku 2016.

Podsumowując - czekamy na spotkanie i spełnienie naszego postulatu! Pracownicy muszą wiedzieć, na jakich warunkach są wynagradzani!