Żądamy cofnięcia bezprawnej decyzji

 Data publikacji: 26/10/2017

Na bazie zarzutów, które nie wytrzymują konfrontacji z opinią autorytetów świata prawa pracy, a wręcz noszą wszelkie znamiona mistyfikacji, Zarząd kontrolowanej przez Enea S.A. spółki MPEC Białystok sp. z o.o. poważył się zwolnić w trybie dyscyplinarnym przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MPEC Białystok Sławomira Grygoruka. 

Przekroczona została kolejna granica walki ze związkami zawodowymi w GK Enea, w szczególności z NSZZ "Solidarność". Granica, której przekroczenie stanowi oczywiste wyzwanie rzucone w stronę członków wszystkich związków zawodowych w GK Enea.

Szczególnego smaku sprawie nadaje fakt, iż dla sprokurowania wypowiedzenia o pracę ze skutkiem natychmiastowym wykorzystano sytuację, w której przewodniczący "Solidarności" w MPEC Białystok pełnił rolę mediatora w sprawie przedstawiciela innego związku zawodowego w spółce, który w ramach szykan został obarczony wątpliwego uzasadnienia karą porządkową z zakresu kodeksu pracy.

Takie działania to swoista "nowość" w GK Enea. Nieraz stawaliśmy w obronie podobnie potraktowanych liderów NSZZ "Solidarność", ale z reguły miejscem tego typu wydarzeń były drapieżne instytucje zagraniczne szukające w Polsce taniej siły roboczej, ewentualnie rodzimi przedsiębiorcy chcący szybko dorobić się także kosztem swoich pracowników. Teraz mamy taką sytuację w spółce kontrolowanej przez polski rząd. Czy są to działania sabotujące obecny układ polityczny, czy też to on jest ich źródłem - to zagadnienie schodzi na plan dalszy. Na planie pierwszym jest przywrócenie przewodniczącego NSZZ "Solidarność" przy MPEC Białystok do pracy. Stąd pismo w tej sprawie nie mogło mieć inne treści niż ta prezentowana poniżej:

2017_10_27_NSZZ_S_SG_o_cofniecie_bezprawnej_decyzji.jpg

Wsparcia zwolnionemu niewygodnemu liderowi udzieliły też inne związki zawodowe z GK Enea: Solidarni ze Sławkiem Grygorukiem