Enea S.A. - rozmowy płacowe

 Data publikacji: 9/04/2019

W dniu dzisiejszym, 9 kwietnia 2019 roku, odbyły się rozmowy płacowe w Enea S.A.

Na wstępie Panie dyr. Aneta Pelczarska oraz dyr. Justyna Tomczyk zapytały o uwagi do rozliczenia funduszu płac w Enea S.A. za rok 2018. Po przedstawieniu uwag NSZZ "Solidarność" Enea Panie poprosiły o dłuższą przerwę. Ostatecznie jednak otrzymaliśmy jedynie deklarację, że odpowiedź na przedstawione wątpliwości zostanie udzielona pisemnie w terminie późniejszym.

Poruszono także kwestię niefortunnie umieszczonego przecinka w paragrafie 1.4 Załącznika nr 1 do Umowy Społecznej GK Enea, który swą obecnością stwarza pole do interpretacji niezgodnej z dzisiejszymi intencjami stron. W efekcie pojawia się możliwość interpretacji mówiącej o wyjęciu spod regulacji dotyczących etatyzacji nie tylko kierowników podległych bezpośrednio Zarządom, ale wszystkim pracowników na kierowniczych stanowiskach w GK Enea. Strona Pracodawców zaproponowała, aby sprawę rozwiązać nie poprzez usunięcie feralnego przecinka, ale poprzez podpisanie dodatkowego dokumentu interpretacji do Umowy Społecznej. Ponieważ ta nieco skomplikowana droga docelowo ma dać ten sam efekt, co usunięcie znaku "," z aktualnej treści dokumentu, Strona Społeczna zgodziła się na proponowane przez Pracodawcę rozwiązanie problemu.

W drugiej części spotkania do zebranych dołączyli członkowie Zarządu Enea S.A.: Zbigniew Piętka oraz Piotr Olejniczak. Tym samym rozpoczęła się część płacowa spotkania. Na wstępie tradycyjnie już wysłuchaliśmy relacji, wg której mimo niedawnej szumnej konferencji wynikowej za rok 2018, pracownicy w roku 2019 muszą zrozumieć konieczność zaciśnięcia pasa i stłumienia swoich płacowych nadziei. Przyzwyczajeni do tej powtarzającej się co roku narracji cierpliwie i ze zrozumieniem dla intencji Zarządu jej wysłuchaliśmy. Po tej kurtuazyjnej części przeszliśmy do sedna.

Niestety, sedno propozycji Zarządu nie znalazło się na poziomie, który byłby akceptowalny dla pracowników reprezentowanych przez obecne na sali związki zawodowe. Dlatego spotkanie zakończyło się wręczeniem Zarządowi Enea S.A. żądania płacowego, na którego wypełnienie jego sygnatariusze przewidzieli 14 dni. Jeśli w tym czasie żądanie płacowe Strony Społecznej nie zostanie spełnione, wtedy dalsze rozmowy odbywać się będą w trybie sporu zbiorowego, pod rygorami Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Szczegóły żądania płacowego oraz konkretnych kwot - u przewodniczących Komisji Wydziałowych NSZZ "Solidarność" Enea.