Enea Pomiary - ostatnia spółka w sporze zbiorowym

 Data publikacji: 19/07/2019

Spotkanie z Zarządem Enea Pomiary, które miało miejsce 19 lipca 2019 roku niestety nie doprowadziło do zakończenia sporu zbiorowego na tle płacowym w spółce. To ostatnia spółka z obszaru działania naszej organizacji w GK Enea w której nie osiągnięto jeszcze porozumienia.

Ze strony Pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Aleksander Wilski - Prezes Zarządu, Mirosław Jamroży - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych. 

Ostatnie spotkanie w ramach rokowań w sporze zbiorowym zakończyło się propozycją Zarządu na poziomie podwyżki płacy zasadniczej 250 zł na etat od lipca 2019 roku oraz propozycją nagrody jednorazowej na poziomie 1000 zł dla każdego Pracownika Spółki. Strona Społeczna zgłaszała oczekiwanie na poziomie 350 zł od lipca 2019 roku oraz 1000 zł nagrody jednorazowej.

Po parogodzinnych rokowaniach, mimo różnych propozycji obydwu stron porozumienie nie zostało osiągnięte. Strona Pracodawcy zatrzymała się na propozycji podwyższenia płac zasadniczych od 1 sierpnia 2019 roku o 300 zł na etat, ale tylko dla pracowników nieobjętych Regulaminem premii zadaniowej oraz niepracujących w systemie akordowym. Dla pozostałych pracowników nieobjętych systemem akordowym Zarząd zaproponował podwyżkę płacy zasadniczej w wysokości 250 zł.

Strona związkowa wyraziła oczekiwanie podniesienia płac zasadniczych o kwotę 300 zł na etat od 1 lipca 2019 roku, oraz wypłatę premii jednorazowej dla wszystkich Pracowników -1000 zł.

Rokowania w sporze zbiorowym będą kontynuowane w środę 24 lipca 2019 roku.