Enea Pomiary - finisz rozmów płacowych

 Data publikacji: 13/04/2018

Enea Pomiary to jedna z ostatnich spółek, w których nie podpisaliśmy jeszcze uzgodnienia płacowego na rok 2018.

Zgodnie z poprzednimi ustaleniami w spółce dnia 20 marca 2018 została wypłacona premia jednorazowa w wysokości tak jak w innych spółkach. Ponadto Zarząd poinformował, że stawki pracowników wynagradzanych w systemie akordowym wzrosły już automatycznie w roku 2018 o 7% i Zarząd uważa, że jest to już wzrost w tym roku wystarczający dla tej grupy pracowników.

Według pierwszej propozycji Zarządu wzrost płac zasadniczych dla grupy pracowników nie wynagradzanych w systemie akordowym miał wynieść średnio o 10 zł mniej na etat niż w Enea S.A. Zarząd zaproponował też zróżnicowanie podwyżek ze względu na odchylenie płacy zasadniczej danego pracownika od średniej stawki w kategorii zaszeregowania danego pracownika.

Ostatecznie wynegocjowana została podwyżka o wysokości podobnej jak w spółce wiodącej GK Enea. Podwyżka obejmie grupę pracowników nie objętą akordowym systemem wynagradzania od 1 kwietnia 2018 roku z podziałem opisanym w zawartym porozumieniu.

Szczegóły dostępne w naszych biurach oraz u przewodniczących komisji wydziałowych.