Enea Oświetlenie - Regulamin pracy i ZUZP

 Data publikacji: 5/04/2018

Spotkaliśmy się z Zarządem Enea Oświetlenie aby porozmawiać o uzgodnieniu nowego Regulaminu Pracy oraz zmian do ZUZP obowiązującego w spółce.

Regulamin Pracy

Podczas spotkania odczytano Regulamin Pracy w proponowanym po zmianach brzmieniu. Po wynegocjowaniu i zatwierdzeniu treści poszczególnych zmian uzgodniono nowy Regulamin Pracy dla spółki Enea Oświetlenie.

Protokół dodatkowy do ZUZP

Druga część spotkania poświęcona była zmianom do ZUZP dla Enea Oświetlenie. Na początku postawiona została kwestia kto jest aktualnie stroną ZUZP. Po stwierdzeniu, że stronami ZUZP dla Enea Oświetlenie są:

  • Zarząd Enea Oświetlenie sp. z o.o.,

  • NSZZ „Solidarność”,

  • MZZP GK Enea,

organizacja Synergia podniosła, że posiada wystarczającą liczbę członków aby być organizacją reprezentatywną i tym samym oświadczyła, że jest stroną ZUZP. Jednocześnie wniosła o przerwanie spotkania i przeniesienie rozmów na inny dzień celem umożliwienia dokonania przez organizację Synergia odpowiednich dokumentów powiadamiających o nowej stronie ZUZP do Państwowej Inspekcji Pracy.

NSZZ „Solidarność” wniosła o przegląd i ponowną rejestrację wszystkich zmian dokonanych w ZUZP Enea przez wszystkie do tej pory złożone w tej spółce protokoły dodatkowe do ZUZP. Pracodawca zadeklarował przeprowadzenie analizy obecnego stanu prawnego i poprosił o przedstawienie propozycji przez pozostałe strony ZUZP co do brzmienia ewentualnego protokołu dodatkowego do ZUZP.