Nie potrzeba nam kolejnej regulacji, ale woli walki z mobbingiem.

 Data publikacji: 19/03/2018

W GK Enea funkcjonuje Kodeks Etyki, na bazie którego została powołana Komisja Etyki. Czy ubyło zachowań nieetycznych w GK Enea? Czy powoływanie kolejnej regulacji i następnego ciała zwalczy problem mobbigu, czy stanowić będzie tylko zasłonę dymną dla karygodnych zjawisk z którymi wciąż mamy do czynienia?

Nasza odpowiedź na to pytanie nie jest optymistyczna. Jako organizacja związkowa wiele razy ratowaliśmy pracowników przed zjawiskiem mobbingu. Mimo skuteczności naszych działań należy zauważyć, że prawie zawsze ratunek ten polegał na "zdjęciu" mobbowanej osoby z linii strzału prześladowcy, podczas gdy mobbujący praktycznie nigdy nie ponosił konsekwencji. Od wakacji roku 2017 domagamy się wyjaśnienia przypadku prześladowania ze względu na poglądy polityczne i przynależność związkową w Enea S.A. Mamy ofiarę, znamy z imienia i nazwiska prześladowców. Wiedzę tą przekazaliśmy w oficjalnych pismach do Zarządu Enea S.A., do Rady Nadzorczej Enea S.A. i upubliczniliśmy. Działań... brak. Nasza odpowiedź na przesłany nam projekt Polityki Antymobbingowej, pomijający rolę związków zawodowych w procesie obrony ofiar i walki z tym karygodnym zjawiskiem, nie mogła być inna niż zamieszczona poniżej:

18_03_19_EnSA_antymobbing.gif