Dezinformacje, manipulacje

 Data publikacji: 3/06/2015

 

Nasz cykl "Dezinformacje, manipulacje" doczekał się następnego odcinka. Tym razem to służby informacyjne ENEA Operator postanowiły wziąć przykład od swoich kolegów i koleżanek z ENEA S.A. W przekazanym komunikacie o rozmowach płacowych, które odbyły się w dniu 2.06.2015 "zapomniały", że Związki Zawodowe wcale nie odrzuciły przedstawionego przez Zarząd ENEA Operator programu tzw. premii efektywnościowej, co więcej gorąco poparły wprowadzenie tego pomysłu w życie

 
 

Problem tkwi jednak w tym, że przedstawiona propozycja w opinii Związków Zawodowych ENEA nie spełnia przesłanek koniecznych dla zawarcia porozumienia płacowego. Premia efektywnościowa to program motywacyjny, który bardzo się nam podoba. Natomiast rozmowy płacowe dotyczą wzrostu płac zasadniczych i to w tej kwestii oczekujemy konkretnej propozycji ze strony Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. I to była przyczyna, dla której nie doszło do podpisania porozumienia płacowego, które nie zawierało uzgodnień wymaganych przez ZUZP ENEA. Natomiast decyzja o tym, że wobec nie zawarcia w dniu 2.06.2015 porozumienia płacowego ze związkami zawodowymi program poprawienia osczędnościowy będzie wdrażany bez żadnych zachęt finansowych dla osób, od których zależy jego powodzenie jest już suwerenną decyzją Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o.

W tym miejscu chcieliśmy "pogratulować" Zarządowi ENEA Operator tej decyzji i życzyć powodzenia we wdrażaniu programu zależącego od osób pozbawionych jakiejkolwiek zachęty do jego pomyślnego zrealizowania.