Wdzięczni za niepodległość

 Data publikacji: 28/05/2015

zaproszenie_pomnik.jpg

30 października 1932 roku w Poznaniu został uroczyście odsłonięty Pomnik Wdzięczności. Pomnik stanął w miejscu zburzonego w 1919, upokarzającego dla zniewolonej Wielkopolski Pomnika Bismarcka. Wzniesiony ze składek społecznych jako wotum wdzięczności za odzyskaną Ojczyznę, został zniszczony decyzją okupacyjnych władz III Rzeszy już w październiku 1939 roku - praktycznie niezwłocznie po zajęciu Wielkopolski.

W najbliższą niedzielę 31 maja na plac Mickiewicza zostanie wprowadzona kopia figury Chrystusa, która stanowiła centrlny element pomnika - ZAPRASZAMY na uroczystości, które odbędą się mimo wrogiego nastawienia obecnych władz Poznania.

Pomnik odbudowywany jest staraniem społecznego Komitetu Odbodowy Pomnika Wdzęczności w Poznaniu, w skład którego wchodzi m.in. abp. Stanisław Gądecki oraz kilkudziesięciu profesorów polskich uczelni.

zdjecie-przedwojenne.jpg

Poznański monument jest jednym z trzech ważnych dla polskiej tożsamości pomników, które powstały przed II wojną światową. Do grona tego zaliczyć należy:

 • Pomnik/Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie,
 • Pomnik Grunwaldzki w Krakowie,
 • Pomnik Wdzięczności w Poznaniu.
Wszystkie trzy zostały zburzone podczas II wojny światowej przez Niemców, w tym ostatnie dwa decyzją władz okupacyjnych niezwłocznie po ich wkroczeniu w 1939 roku.
Burzenie pomnika w Poznaniu Niemcy połączyli z upokarzającą dla Narodu Polskiego profanacją figury Jezusa Chrystusa, będącej centralną częścią pomnika. Po założeniu na jej szyję pętli z liny (poświęcona) figura została przewleczona ulicami miasta na wysypisko śmieci. Dopiero po paru dniach z wysypiska trafiła do huty, gdzie została przetopiona.
Fotopolska_337166.jpg

Program uroczystości powitania figury Chrystusa z odbudowywanego Pomnika Wdzięczności – jako elementu wystawy pt. „Wdzięczni za Niepodległość” w Poznaniu 31 maja 2015 r. na pl. Adama Mickiewicza o godz. 17:00

Przyjazd figury Chrystusa i jej postawienie – podczas ustawiania orkiestra gra, soliści opery i zgromadzeni śpiewają pieśni: „Z tej biednej ziemi…,” „Kochajmy Pana…,” „Króluj nam Chryste….”

 1. Bicie dzwonów podczas wprowadzania sztandarów.
 2. Hymn
 3. Chrystus wodzem, Chrystus królem…”
 4. Fragment homilii Jana Pawła II z 3 czerwca 1997 roku o Pomniku Wdzięczności – z odtworzenia
 5. Przemówienie Przewodniczącego SKOPW prof. Stanisława Mikołajczaka
 6. Homilia Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
 7. Pieśń „Najświętsze Serce Boże”
 8. Okadzenie i poświęcenie figury Chrystusa
 9. Litania „Do Serca Pana Jezusa” –recytacja, po litanii akt poświęcenia/oddania się Sercu Jezusowemu
 10. Twemu Sercu cześć składamy”
 11. Pielgrzym” Bł. Natalii – recytacja H. Łabonarska
 12. Serce Twe Jezu miłością goreje”

Koncert

 1. Rota”
 2. Tekst Tadeusza Żukowskiego – synteza Powstania Wielkopolskiego i dziejów Pomnika
 3. Tekst o życiu narodu w niewoli
 4. Fragment homilii Prymasa Hlonda z 1932 r.
 5. Marsz, marsz Polonia”
 6. Tekst o ideowym znaczeniu Pomnika – z przemówienia dra Begale z odsłonięcia Pomnika w 1932 roku
 7. Póki Polska żyje w nas”
 8. Wiersz o Pomniku”
 9. Boże, coś Polskę”

Na zakończenie zgromadzenia - wiązanka melodii - pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry

Wykonawcy: Halina Łabonarska – recytacje, Soliści opery: Michał Marzec, Marek Szymański, Jaromir Trafankowski

Orkiestra dęta z Chludowa pod dyr. Krzysztofa Żeleśkiewicza, Młodzież z Gimnazjum 58.

 

Stanowisko nr 3/2014
XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: odbudowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności


Delegaci WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” popierają ideę oraz starania Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu mające na celu odbudowanie pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w tym samym kształcie i rozmiarach, w jakich istniał przed II Wojną Światową. Przypominamy, że odsłonięty w 1932 r. Pomnik był wyrazem wdzięczności Narodu za odzyskanie niepodległości po 123 latach rozbiorów oraz wdzięczności za zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Warto przypomnieć, że pomnik ten powstał wówczas, tj. w okresie międzywojennym, z ofiarności mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

Delegaci WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” popierają decyzję Społecznego Komitetu wyznaczającą lokalizację dla pomnika w obszarze Jeziora Maltańskiego wzdłuż Alei Jana Pawła II.
Wobec powyższego żądamy od Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego wydania zgody na lokalizację tego Pomnika w wyżej wymienionym miejscu.