Pracownicy z "outsourcingu"

 Data publikacji: 8/02/2016

Idea korzystania z usług firm zewnętrznych dla zaspokajania wewnętrznych potrzeb spółek została w ostatnich latach mocno wypaczona. Ma to głównie związek z doprowadzeniem przez rządzącą przez ostatnie 8 lat koalicję do niespotykanego nigdzie indziej w Europie rozprzestrzenienia się procederu zawierania z pracownikami tzw. umów śmieciowych.