Aktualności prasowe

ze świata energetyki i świata NSZZ "Solidarność"

Dobra zmiana w Grupie... Energa

Data publikacji: 14/09/2017

Od lutego 2017 roku prezesem Energi został Daniel Obajtek. Od tego czasu jest on pod ciągłym ostrzałem sił, które pasożytowały na Grupie Energa przez wiele ostatnich lat. Do przeprowadzania dobrych zmian potrzeba odwagi, najwyraźniej nie brakuje jej Prezesowi Obajtkowi. Z pożytkiem dla państwa polskiego i dla Grupy.


Longin Komołowski - człowiek, którego będzie nam brakowało

Data publikacji: 11/01/2017

30 grudnia 2016 r., po ciężkiej chorobie, zmarł Longin Komołowski – opozycjonista i współtwórca Solidarności, wieloletni przewodniczący Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie, wicepremier i minister pracy w rządzie Jerzego Buzka, człowiek dialogu oddany przez całe życie sprawom kraju i Solidarności, dla wielu członków Związku mentor, autorytet i przyjaciel.


Przywrócono wiek emerytalny!

Data publikacji: 16/11/2016

Przywrócenie wieku emerytalnego sprzed decyzji o jego wydłużeniu, dokonanej przez koalicję PO/PSL, było jednym z podstawowych postulatów NSZZ "Solidarność". Postulatem zawartym w umowie zawartej z kandydatem na Prezydenta RP, Andrzejem Dudą.


Krótka pamięć - ENEA: afera większa niż Amber Gold

Data publikacji: 10/11/2016

Przypominamy, co działo się jeszcze tak niedawno w ENEA. Wtedy zamknięto nam usta tajemnicą postępowania. Dziś wciąż, mimo pozornych zmian, sprawa ta nie cieszy się jakimkolwiek zainteresowaniem organów spółki Enea S.A. Przypadek?

Enea - afera większa od Amber Gold


Solidarność przeciwko CETA

Data publikacji: 18/10/2016

W ostatnim czasie jako obywatele Polski zostaliśmy nieco zaskoczeni informacją, że od paru lat w całkowitej ciszy opracowywano ponad dwutysięczno (sic!) stronicową umowę o wolnym handlu z Kanadą, tzw. CETA. Co więcej okazuje się, że są w Polsce siły skłonne bezkrytycznie poprzeć tą zawiłą i skomplikowaną umowę mogącą skutkować bardzo źle dla naszej gospodarki, a nawet dla naszego życia. Poprzeć bez dogłębnej analizy i debaty nad skutkami jej podpisania.


8 marca. Kobiety w Energetyce

Data publikacji: 9/03/2016

Sekcja Kobiet przy Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność prezentuje sylwetki wybranych Pań pracujących w branży energetycznej. Zapraszamy do lektury.


Pracownicy z "outsourcingu"

Data publikacji: 8/02/2016

Idea korzystania z usług firm zewnętrznych dla zaspokajania wewnętrznych potrzeb spółek została w ostatnich latach mocno wypaczona. Ma to głównie związek z doprowadzeniem przez rządzącą przez ostatnie 8 lat koalicję do niespotykanego nigdzie indziej w Europie rozprzestrzenienia się procederu zawierania z pracownikami tzw. umów śmieciowych.


Projekt ustawy emerytalnej - „Solidarność” oczekuje uwzględnienia stażu

Data publikacji: 7/01/2016

„Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 
 

Prezydent podpisał tzw. małą ustawę medialną – oświadczenie „S”

Data publikacji: 7/01/2016

NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje informację o podpisaniu przez Prezydenta RP tzw. „małej ustawy medialnej”.


Nowa ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Data publikacji: 30/12/2015

Prezydent Andrzej Duda podpisał nową Ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Nowe prawo ma chronić polskie kopalnie.