Interpretacje ZUZP, sprawy płacowe w ENEA S.A.

 Data publikacji: 11/03/2015

Dziś odbyło się drugie spotkanie z Zarządem ENEA S.A. w sprawie dokonania interpretacji ZUZP ENEA. Jest to element harmonogramu spotkań, które mają na celu rozwiązanie napięć społecznych powstałych w spółkach GK ENEA w wyniku niektórych działań zarządów spółek grupy.

Także w dniu dzisiejszym odbyliśmy następną turę rozmów na temat polityki płacowej wENEA S.A. na rok 2015.

Interpretacja zapisów ZUZP

Spotkanie jest wynikiem zgłoszenia przez stronę społeczną postulatu dokonania interpretacji zapisów ZUZP, których sposób realizacji nie budził przez wiele lat żadnych większych nieporozumień, a których interpretacja została w ostatnim czasie jednostronnie zmieniona przez stronę pracodawców.

Właściwie tylko jedna z interpretacji nie należy do tej grupy i właśnie tutaj obydwie strony ZUZP doszły do porozumienia. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem oraz przebywające na zasiłkach rehabilitacyjnych nie traciły w określonych okolicznościach prawa do nagrody na Dzień Energetyka.

Negocjacje co do ostatecznego kształtu interpretacji posuwają się wolno, lecz możemy mówić o pewnych postępach w rozmowach.

Sprawy płacowe

W kwestiach płacowych niestety nie doszło do zbliżenia stanowisk Zarządu oraz związków zawodowych.

Zarząd odrzucił na dziś wniosek o wynagrodzenie zwiększenia efektywności pracy pracowkników ENEA S.A., zaproponował udział pracowników w przyszłych oszczędnościach uzyskanych w spółce.

Następne spotkanie w obydwu sprawach zostało wyznaczone na dzień 24 marca 2015.

baranowo_2015_03_11_z1.jpgbaranowo_2015_03_11_z2.jpg