NSZZ „Solidarność” ENEA POZNAŃ
Organizacja Podzakładowa nr 2 ZR Wlkp.
ul. Strzeszyńska 58 bud. "F"
60-479 Poznań
tel. 0 61 884 53 09, 0 61 884 53 08
fax. 0 61 884 59 71

Numer konta bankowego (bank PeKaO S.A.):

27 1240 6524 1111 0010 6147 9815