NSZZ „Solidarność” ENEA Bydgoszcz
Komisja Podzakładowa Nr 55 ZR Bydgoszcz
ul. Warmińskiego 8
85-950 Bydgoszcz
tel. 52 374 23 77
fax. 52 374 23 77