NSZZ „Solidarność” ENEA Szczecin
Organizacja Podzakładowa nr  3005 ZR Pomorza Zachodniego
ul. Jacka Malczewskiego 5/7
71-616 Szczecin
tel. 91 813 52 25
tel/fax. 91 425 53 83